1. 6. 2020  22:27 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Identifikačné číslo: 38318
Univerzitný e-mail: peter.krizan [at] stuba.sk
 
Riaditeľ - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)

Kontakty     Absolvent
     
     Záverečná práca     
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Technológia triedenia a stroje na triedenie tuhých látok
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Technológia triedenia a stroje na triedenie tuhých látok
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je zhrnutie poznatkov o technológii triedenia, strojov a zariadení, ktoré sa v súčasnej dobe využívajú. Práca obsahuje metódy triedenia tuhých látok, rozdelenie triediacich strojov a zariadení podľa konkrétnych hľadísk, ich analýzu a využívanie strojov a zariadení na Slovensku a v zahraničí. Záver práce predstavuje aplikáciu jednotlivých konštrukcií v konkrétnych prípadoch.
Kľúčové slová:
recyklácia, triedenie, triediace stroje

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene