1. 6. 2020  22:24 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Identifikačné číslo: 38318
Univerzitný e-mail: peter.krizan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Riaditeľ - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)

     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Orgány     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Technológia a stroje pre zhutňovanie drevnej biomasy
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Martin Letko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Technológia a stroje pre zhutňovanie drevnej biomasy
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zameriava na aktuálnu tematiku triedenia a druhotného využívania odpadov. Sú tu zanalyzované ďalšie možnosti využitia odpadov pre energetické zhodnotenie. V ďalšej časti je popísaný princíp zhutňovania odpadov a jeho jednotlivé spôsoby. Sú tu vymedzené materiály vhodné pre túto technológiu. V ďalšej časti sú preskúmané strojové možnosti a zaujímavé nápady možného využitia týchto technológií pomocou domácich i zahraničných patentov. Významnou súčasťou mojej práce je aj kritické zhodnotenie vyrábaných a používaných strojov, ich konštrukcií a uplatnenia, pričom sú vyzdvihnuté ich výhody a nevýhody. Záverečnou časťou mojej práce obsahuje prieskum výrobcov peletovacích a briketovacích strojov na trhu.
Kľúčové slová:
zhutňovanie, briketovanie, peletovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene