1. 6. 2020  22:43 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie technológie peletovania vo výrobnej prevádzke
Autor:
Bc. Tibor Blaho
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Juraj Ondruška, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Využitie technológie peletovania vo výrobnej prevádzke
Abstrakt:
Témou mojej bakalárskej práce je využitie technológie zhutňovania pri spracovaní pšeničných otrúb vo firme Mlyn Pohronský Ruskov s.r.o. V prvej časti je analýza súčasného stavu využívania otrúb a možnosť využitia otrúb v budúcnosti, ako alternatívneho zdroja tepla. Druhá časť je venovaná jednotlivým technológiám zhutňovania biomasy a princípu činnosti strojov na zhutňovanie. V tretej časti sú uvedené zariadenia potrebné pre môj návrh linky na spracovanie otrúb. Štvrtá časť je ideologický návrh linky na spracovanie otrúb pre reálne podmienky firmy.
Kľúčové slová:
biomasa, zhutňovanie, otruby, využitie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene