1. 6. 2020  21:38 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Kontakty
     
     
     Záverečná práca     
Orgány     Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Doba stabilizácie výlisku z biomasy po zhutnení
Autor:
Ing. Marek Knap
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Doba stabilizácie výlisku z biomasy po zhutnení
Abstrakt:
V danej bakalárskej práci som sa zaoberal dobou stabilizácie výlisku. Najskôr som popísal a rozčlenil technológiu zhutňovania, kompaktovanie, briketovanie a peletovanie. Ďalšia kapitola bola venovaná popisu a významu doby stabilizácie. Jadro práce tvoria faktory ovplyvňujúce dobu stabilizácie, ich rozdelenie na konštrukčné, technologické a dôkladný popis. Záver práce som venoval spracovaniu podkladov a hodnôt získaných z experimentov. Vytváral som grafické závislosti jednotlivých parametrov a určoval, ktoré parametre vplývajú v najväčšej miere na zmenu hustoty výlisku počas stabilizácie.
Kľúčové slová:
stabilizácia výlisku, vlhkosť materiálu, veľkosť frakcie, lisovací tlak, dĺžka lisovacej komory, kužeľovitosť lisovacej komory

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene