27. 5. 2020  13:45 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Kontakty
     
     Výučba     
     
     Vedené práce     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Databáza strojov a zariadení pre návrh peletovacích a briketovacích liniek
Autor:
Ing. Matej Galko
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Databáza strojov a zariadení pre návrh peletovacích a briketovacích liniek
Abstrakt:
Zámerom bakalárskej práce je ukázať príklad vytvorenia a využitia databázy strojov a zariadení používaných v peletovacích a briketovacích linkách na vytvorenie výrobnej linky. Práca obsahuje základný popis jednotlivých technológií a rozdelenie strojov a zariadení, ktoré sa v briketovacích a peletovacích linkách využívajú. Na modelovom príklade je prezentovaná možnosť využitia tejto databázy.
Kľúčové slová:
zhutňovanie, briketovanie, peletovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene