1. 6. 2020  22:41 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Identifikačné číslo: 38318
Univerzitný e-mail: peter.krizan [at] stuba.sk
 
Riaditeľ - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)

Kontakty     Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Orgány     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Výskum vplyvu konštrukčných parametrov na výslednú kvalitu výliskov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výskum vplyvu konštrukčných parametrov na výslednú kvalitu výliskov
Abstrakt:Po vykonaní teoretických analýz boli prijaté hypotézy, ktoré predpokladajú, že konštrukčné parametre lisovacej komory majú významný vplyv na kvalitu výlisku. Zmenami konštrukčných parametrov lisovacej hubice, akými sú dĺžka lisovacej komory, jej priemer, drsnosť povrchu stien a kužeľovitosť kanálu, vieme samotný proces lisovania do určitej miery optimalizovať a nastaviť optimálne hodnoty rozmerov, opracovania povrchov a materiálov lisovacieho ústrojenstva. Vo svojej diplomovej práci som sa preto rozhodol zaoberať práve touto problematikou. Jej cieľom je komplexne zhodnotiť veľkosť jednotlivých vplyvov na výsledn[ hustotu. V prvej časti práce sa zaoberám technológiami zhutňovania a rôznymi konštrukčnými prevedeniami zhutňovacích strojov. Následne popisujem metódy pri vytváraní matematických modelov procesov lisovania. Pred vykonaním experimentov som vybrané matematické modely analyzoval a na základe rozborov som vytvoril experimentálny plán. Samotný experiment ma za cieľ všetky získané a predpokladané hypotézy potvrdiť výsledkami získanými na experimentálnom stende. Tie pomôžu konštruktérom pri návrhu nových konštrukcií zhutňovacích strojov a hubíc.
Kľúčové slová:
zhutňovanie, hustota výlisku, konštrukčné parametre , kužeľovitosť lisovacieho kanálu, matematické modely zhutňovania

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene