1. 6. 2020  21:37 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

     
Absolvent
     
Výučba          
     
Vedené práce     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Konštrukčný návrh experimentálneho závitovkového briketovacieho lisu
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Jozef Árvay
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Konštrukčný návrh experimentálneho závitovkového briketovacieho lisu
Abstrakt:Táto práca obsahuje stručný úvod do spracovania biomasy a analýzu výroby brikiet pomocou závitovkových briketovacích lisov. Z tejto analýzy vyplýva to, že brikety vyrobené pomocou závitovkových briketovacích lisov sú kvalitnejšie ako brikety vyrobení ostatnými spôsobmi briketovania (kľukové lisy, hydraulické lisy a iné). V práci sa takisto nachádza prehľad súčasného stavu výrobcov závitovkových briketovacích lisov u nás a v zahraničí. Obsahuje podrobný rozbor závitovkových briketovacích lisov vyrábaných týmito výrobcami. Hlavnou úlohou práce bol návrh a konštrukčné riešenie experimentálneho závitovkového briketovacieho lisu. Návrh lisu pozostáva zo siedmych konštrukčných častí: konštrukcia rámu, pohon, spojka, vretenník, vreteno, vstupná komora, lisovacia komora. Vybrané konštrukčné uzly boli pevnostne prepočítané podľa znalostí z predošlého štúdia.
Kľúčové slová:konštrukcia lisu, briketovanie, závitovkový briketovací lis

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene