1. 6. 2020  22:44 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

          Výučba          
Orgány     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Konštrukčný návrh zariadenia pre kropenie drevných pilín
Autor:
Pracovisko:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Konštrukčný návrh zariadenia pre kropenie drevných pilín
Abstrakt:
V mojej diplomovej práce som sa zaoberal konštrukčným návrhom zariadenia pre kropenie drevných pilín, ktoré sa ďalej spracovávajú v procese zhutovania. Úvode práce som sa venoval drevu a jeho vlastnostiam. Rámci tejto kapitoly som sa zaoberal aj vzťahom medzi drevom a vodou a taktiež väzbami medzi nimi. Ďalšej kapitole som opísal funkciu vlhkosti dreva pri zhutňovaní. Tretej kapitole som analyzoval jednotlivé naparovacie, kropiace a miešacie zariadenia nachádzajúce sa vo svete s možnosťou využitia pre moju konštrukčnú úlohu a taktiež som spracoval patentovú rešerš týchto zariadení. Štvrtá kapitola obsahuje návrh variantných riešení zariadení pre kropenie drevných pilín. Piata kapitola obsahuje konštrukčné riešenie kropiaceho zariadenia a podrobný opis návrhu jednotlivých častí
Kľúčové slová:
drevo, kropenie, naparovanie, vlhkosť

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 8 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene