27. 5. 2020  15:23 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Kontakty
     
Absolvent          Záverečná práca
     
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Konštrukčný návrh experimentálneho zariadenia na výrobu drevoplastového kompozitu
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Konštrukčný návrh experimentálneho zariadenia na výrobu drevoplastového kompozitu
Abstrakt:
V diplomovej práci sa zaoberáme oblasťou spracovania drevoplastového kompozitu a výrobnými postupmi pri materiálovom zhodnocovaní odpadových surovín ako sú plasty a drevný odpad. Vytvorili sme skrátený prehľad vlastností zložiek, pridružených technológií a ich vplyv na výsledné vlastnosti materiálu. Tiež sme uviedli možné spôsoby spracovania a na základe ich výhod a nevýhod sme sa rozhodli pre vytvorenie vlastného zariadenia, ktoré patrí do skupiny dvojzávitovkových súbežných extrúdrov. Je vytvorené rešpektovaním existujúcich zásad a jeho výrobná dokumentácia sa nachádza v časti príloh.
Kľúčové slová:
drevo, plast, kompozit, návrh zariadenia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene