1. 6. 2020  22:27 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

     Absolvent
     
Výučba          
Orgány     Vedené práce          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza výrobného procesu na rezacom CNC plotri vo firme Afinis Group s.r.o.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza výrobného procesu na rezacom CNC plotri vo firme Afinis Group s.r.o.
Abstrakt:
Cieľom mojej bakalárskej práce je analýza výrobného procesu na rezacom CNC plotri v strojárenskej firme Afinis Group, s. r. o.. Práca sa skladá z dvoch častí, a to z teoretickej a praktickej. Prvá teoretická časť je spracovaná v podobe literárnej rešerše so zameraním na výrobný proces, výrobný program a výrobný stroj. V úvode druhej praktickej časti sa práca zameriava na predstavenie podniku a jeho technologického parku. V ďalšej časti je popísaný výrobný stroj -- jeho jednotlivé časti a podrobne analyzovaný výrobný proces na rezacom CNC plotri. Na základe tejto analýzy sú v závere navrhnuté riešenia v dôsledku vznikajúcich problémov vo výrobnom procese.
Kľúčové slová:
výrobný proces, výrobný stroj, výroba, ploter, výrobná technológia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene