1. 6. 2020  22:03 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Identifikačné číslo: 38318
Univerzitný e-mail: peter.krizan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)

Kontakty
     
Absolvent          Záverečná práca
     
Orgány     Vedené práce          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh zefektívnenia práce vo firme Akustik Plus s.r.o.
Autor:
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh zefektívnenia práce vo firme Akustik Plus s.r.o.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu danej problematiky navrhnúť opatrenia na zefektívnenie práce vo firme Akustik plus s.r.o. Práca je rozdelená do 4 častí, ktoré na seba logicky nadväzujú. Prvá a druhá kapitola vychádza z teoretického hľadiska a charakterizuje metódy, postupy a nástroje zefektívnenia práce a znižovania nákladov. V tretej kapitole je pozornosť venovaná analýze súčasného stavu danej problematiky vychádzajúca z internej dokumentácie firmy a zo série rozhovorov s osobou kompetentnou za tieto procesy. Na základe vykonanej analýzy je v poslednej kapitole popísaný návrh opatrení na zefektívnenie práce vo firme Akustik Plus s.r.o.
Kľúčové slová:podnik, efektívnosť, náklady, zamestnanci, zisk

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene