1. 6. 2020  21:29 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

     
     
     Záverečná práca
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Konštrukčný návrh laboratórneho zhutňovacieho zariadenia s horizontálnou osou lisovania
Autor:
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Juraj Ondruška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Konštrukčný návrh laboratórneho zhutňovacieho zariadenia s horizontálnou osou lisovania
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je konštrukčný návrh laboratórneho hydraulického briketovacieho stroja, ktorý bude lisovať v horizontálnej polohe. Pred samotným návrhom bolo potrebné zhrnúť poznatky o technológii briketovania a existujúcich konštrukciách týchto zariadení. V ďalšej časti sa vykonala analýza výrobcov briketovacích strojov sídliacich v Európe. Následne boli vytvorené variantné riešenia jednotlivých základných konštrukčných uzlov, ktoré slúžili ako podklad pre samotný konštrukčný návrh. Záver práce predstavuje výsledný konštrukčný návrh laboratórneho zariadenia, kde bolo potrebné nadimenzovať elektrohydraulický pohon, zvoliť vhodné hydraulické prvky, navrhnúť všetky konštrukčné uzly, skontrolovať skrutkové a zvarové spoje, vykonať MKP analýzu najviac namáhaných častí lisu a vytvoriť výkresovú dokumentáciu.
Kľúčové slová:
zhutňovanie, briketovanie, briketovacie lisy, zhutňovacie stroje

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene