27. 5. 2020  15:43 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Identifikačné číslo: 38318
Univerzitný e-mail: peter.krizan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)

Kontakty
     
     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh akreditovaného laboratória na meranie a skúšanie vlastností tuhých biopalív
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Návrh akreditovaného laboratória na meranie a skúšanie vlastností tuhých biopalív
Abstrakt:
V mojej diplomovej práci som písal o návrhu akreditovaného laboratória na meranie a skúšanie vlastností tuhých biopalív. V prvej časti mojej práce sa venujem normatívnej a legislatívnej stránke potrebnej pre návrh. Takisto som sa snažil ozrejmiť základné terminologické pojmy súvisiace s danou problematikou. Praktická časť sa venuje hlavne návrhu samotného laboratória od postupov jednotlivých skúšok, po zhodnotenie návratnosti investícií a zhodnoteniu prínosu mojej práce.
Kľúčové slová:laboratórium, návrh, biopalivo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene