1. 6. 2020  21:37 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Kontakty     
     
Výučba          
     Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh riešenia systému odpadového hospodárstva na SjF STU v Bratislave
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh riešenia systému odpadového hospodárstva na SjF STU v Bratislave
Abstrakt:V mojej diplomovej práci som písal o návrhu odpadového hospodárstva na SjF STU v Bratislave. V prvej časti práce sa venujem odpadovému hospodárstvu v SR (všeobecne) a legislatíve. Taktiež som sa snažil popísať možnosti nakladanie s odpadmi a existujúce systémy riešenia odpadov. V praktickej časti sa venujem návrhu odpadového hospodárstva na SjF STU v Bratislave po zhodnotenie investícií a prínosu mojej práce.
Kľúčové slová:
odpadové hospodárstvo, návrh, SjF STU v Bratislave

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene