1. 6. 2020  22:45 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

          Výučba
     
Záverečná práca
     
     Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
CD-ROM - "Výrobné stroje a zariadenia"
Autor: Ing. Miroslav Bátovský
Pracovisko:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Iveta Onderová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:CD-ROM - "Výrobné stroje a zariadenia"
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je analýza nástrojov pre tvorbu výučbových materiálov a vypracovanie edukačných podkladov pre predmet Výrobné stroje a zariadenia. V práci sumarizujem dostupné softvérové nástroje a porovnávam ich vlastnosti. Na základe tejto analýzy vyberiem najvhodnejší program, ktorý následne použijem v druhej časti mojej diplomovej práce. Učebnú látku zapracujem do vybraného editora a vytvorím výukový súbor, ktorý je možné použiť pri vyučovacom procese.
Kľúčové slová:HTML jazyk, Wysiwyg editor, obrábací stroj, sústruh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene