1. 6. 2020  22:16 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Identifikačné číslo: 38318
Univerzitný e-mail: peter.krizan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Riaditeľ - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)

Kontakty          
     
     
Orgány     
Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie pri riešení energetickej koncepcie auto-karavanov
Autor:
Pracovisko:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie pri riešení energetickej koncepcie auto-karavanov
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá mimoriadne aktuálnou témou využívania obnoviteľných zdrojov energie. Hlavným cieľom práce je analyzovať úroveň možností riešenia energetickej nezávislosti v segmente karavaningu a navrhnúť opatrenia, ktoré by viedli k zlepšeniu situácie z pohľadu starostlivosti o životné prostredie. Práca obsahuje analýzu súčasných možností riešenia energetickej nezávislosti karavanov, podmienky a požiadavky takéhoto riešenia, definíciu a charakteristiku obnoviteľných zdrojov energie. Praktická časť sa zaoberá analyzovaním zákazníckych potrieb, návrhom vlastného riešenia energetickej koncepcie, ďalej prezentuje návrh implementácie zákazníckych potrieb a technologické inovácie, ktoré nové riešenie prináša. Návrh zavádzania produktu na trh je v práci podrobne rozpracovaný. V závere sú zhodnotené ekonomické, enviromentálne a energetické prínosy projektu.
Kľúčové slová:
obnoviteľné zdroje energie, veterná energia, karavan, turbína

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene