1. 6. 2020  22:31 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

     
     
     
Záverečná práca     
     Vedené práce          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Konštrukčný návrh laboratórneho zariadenia pre testovanie oteru brikiet
Autor:
Ing. Lukáš Ivánek
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Konštrukčný návrh laboratórneho zariadenia pre testovanie oteru brikiet
Abstrakt:
IVÁNEK, Lukáš : Konštrukčný návrh laboratórneho zariadenia pre testovanie oteru brikiet. [Diplomová práca]. Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Strojnícka fakulta. Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality . Školiteľ: Ing. Peter Križan, PhD. Bratislava: STU SjF, 2013 . 66 s. Cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť zariadenie pre testovanie oteru brikiet. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Prvá a druhá kapitola sú venované technológii briketovania a ukazovateľom kvality brikiet. Ďalšia kapitola sa zaoberá variantnými riešeniami konštrukcie zariadenia. Záverečná kapitola obsahuje finálne riešenie konštrukcie laboratórneho zariadenia pre testovanie oteru brikiet. Súčasťou práce je aj kompletná výrobná dokumentácia konštrukcie zariadenia.
Kľúčové slová:
Briketovanie, Brikety, Ukazovatele kvality, Oter brikiet, Zariadenie pre testovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene