5. 8. 2020  16:09 Hortenzia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Kontakty          
     
Závěrečná práce     
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Stanovenie vplyvu vybraných konštrukčných parametrov lisovacej komory na kvalitu výliskov
Autor:
Pracoviště:
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Stanovenie vplyvu vybraných konštrukčných parametrov lisovacej komory na kvalitu výliskov
Abstrakt:Habilitačná práca je venovaná výskumu stanovenia vplyvu vybraných konštrukčných parametrov lisovacej komory na výslednú kvalitu výliskov. V úvodnej časti práce je vypracovaná teoretická analýza vplyvu konštrukčných parametrov zhutňovacieho stroja a lisovacej komory na hustotu výliskov. V práci boli špecifikované a definované konštrukčné parametre lisovacej komory a bol určený ich vplyv na hustotu výliskov. Na základe dostupných možností bol navrhnutý experimentálny výskum, ktorý je podrobne popísaný v praktickej časti habilitačnej práce. Vyhodnotením realizovaných experimentov boli získané výsledky, ktoré poukazujú na dôležitosť sledovaných konštrukčných parametrov v procese lisovania biomasy. V predkladanej habilitačnej práci sú prezentované výsledky, ktoré definujú a stanovujú vplyv spôsobu lisovania, vplyv dĺžky lisovacej komory, vplyv kužeľovitosti stien lisovacej komory na výslednú hustotu výliskov. Na základe realizovaných experimentov bolo možné čiastočne definovať aj rozloženie a pôsobenie trecích síl v lisovacej komore, ktoré sú tiež v práci uvedené. V záverečnej časti práci, autor pojednáva o možnostiach využitia dosiahnutých výsledkov a možnostiach ďalšieho smerovania výskumu v oblasti zhutňovania biomasy do formy tuhých biopalív.
Klíčová slova:
konštrukčné parametre, dĺžka lisovacej komory, hustota výliskov, kužeľovitosť stien, lisovacia komora, koeficient väzbového trenia

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně