27. 10. 2020  21:58 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Veronika Videnová, PhD.
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - ukončené

Absolvent     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení pre efektívne využitie nástrojov marketingového mixu v podniku ELASTIK spol. s r.o., Šelpice
Autor:
Ing. Veronika Videnová, PhD.
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Vladislav Halama
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh opatrení pre efektívne využitie nástrojov marketingového mixu v podniku ELASTIK spol. s r.o., Šelpice
Abstrakt:
ABSTRAKT VIDENOVÁ, Veronika: Návrh opatrení pre efektívne využitie nástrojov marketingového mixu v podniku ELASTIK spol. s r.o., Šelpice. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. - Školiteľ: Ing. Domingos Assuncao Jacinto, PhD. - Trnava: MtF STU, 2009. 61 s. Kľúčové slová: Marketing, Marketing - mix, Produkt, Cena, Distribúcia, Propagácia. Bakalárska práca sa zaoberá návrhom opatrení na zlepšenie a zefektívnenie využívania nástrojov marketing -- mixu v spoločnosti ELASTIK, spol. s r.o., Šelpice. Prvá kapitola popisuje teoretické vymedzenie marketingu, marketing -- mixu a popisuje jednotlivé prvky marketing -- mixu. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku spoločnosti a detailnú analýzu súčasného stavu marketing -- mixu v spoločnosti. Tretia kapitola vychádza z druhej kapitoly a navrhuje možné opatrenia na zlepšenie využívania jednotlivých prvkov marketing - mixu v ELASTIK, spol. s r.o. Štvrtá kapitola sa zaoberá zhodnotením navrhnutých opatrení a ich prínosov pre spoločnosť. Záver je zhrnutím celej bakalárskej práce.
Kľúčové slová:Marketing, Marketing - mix, Produkt, Cena, Distribúcia, Propagácia


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene