27. 10. 2020  22:54 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Veronika Videnová, PhD.
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - ukončené

     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh koncepcie integrovaného systému manažérstva
Autor:
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Oponent:
Ing. Zuzana Rjapošová
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh koncepcie integrovaného systému manažérstva
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom koncepcie integrovaného systému manažérstva ako aj návrhom zavedenia systému manažérstva BOZP v spoločnosti Dr. Oetker, s.r.o., výrobná divízia Boleráz. Prvá kapitola popisuje podstatu, význam a štruktúru integrovaného systému manažérstva danej spoločnosti. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku spoločnosti s jej podnikateľskou činnosťou a detailnú analýzu súčasného stavu manažérstva kvality, environmentalistiky a BOZP v spoločnosti. Tretia kapitola nadväzuje na druhú a popisuje možnú koncepciu integrovaného systému manažérstva v spoločnosti Dr. Oetker, s.r.o. Štvrtá kapitola sa zaoberá zhodnotením prínosov navrhovaného riešenia koncepcie integrovaného systému manažérstva. Záver je zhrnutím celej diplomovej práce.
Kľúčové slová:integrovaný manažérsky systém, integrovaný manažérsky systém, environmentálny manažérsky systém, systém manažérstva BOZP

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Spoločnosť Dr. Oetker, s.r.o., Boleráz si neželá sprístupňovať žiadne informácie o ich spoločnosti.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene