27. 10. 2020  22:16 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Veronika Videnová, PhD.
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - ukončené

     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Návrh metodiky riešenia konfliktov v multikultúrnych tímoch priemyselných podnikov
Autor: Ing. Veronika Videnová, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Oponent 2:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh metodiky riešenia konfliktov v multikultúrnych tímoch priemyselných podnikov
Abstrakt:
Hlavným cieľom dizertačnej práce je návrh metodiky riešenia konfliktov v multikultúrnych tímoch priemyselných podnikov. Predmetom výskumu je návrh metodiky riešenia konfliktov a objektom sú stredné a veľké priemyselné podniky na Slovensku. Prácu tvorí 5 hlavných kapitol. Prvá kapitola práce sa zaoberá teoretickými východiskami danej problematiky a objasneniu pojmov. Druhá kapitola popisuje ciele, hypotézy, metodiku a metódy použité v dizertačnej práci. Tretia kapitola práce je rozdelená na priamy a nepriamy prieskum. Priamy prieskum skúma súčasný stav riešenia konfliktov v multikultúrnych tímoch na Slovensku. Nepriamy prieskum zahŕňa vnímanie multikulturality na Slovensku a výsledky zo zahraničných výskumov realizovaných na danú problematiku. V poradí štvrtá kapitola zachytáva samotný návrh metodiky riešenia konfliktov v multikultúrnych tímoch priemyselných podnikov. Posledná, piata kapitola poukazuje na prínosy dizertačnej práce z hľadiska teórie, praxe a vzdelávania.
Kľúčové slová:multikultúrny tím, riešenie konfliktov, systémový konflikt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene