Dec 9, 2019   6:39 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Natália Horňáková, PhD.
Identification number: 38384
University e-mail: natalia.hornakova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Placements     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Bača
The proposal to improve the material flow at the paint shop in Faurecia Automotive Slovakia Ltd.
April 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rebeka Bielovičová
Proposal for implementation of Container management in enterprise Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
April 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Brigant
Návrh na zefektívnenie vybraných procesov podnikového logistického systému podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Čagánek
The proposal to implement the logistics management of production through Just in Sequence in Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
April 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šimon Dobiš
Návrh opatrení na zefektívnenie identifikácie a označovania materiálu v podniku Mecaplast Slovakia s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Dobiš
The proposal to improve logistics operations in enterprise Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Domčeková
The proposal for measures to improve the converting manufacturing line process in MAGNA SLOVTECA, Ltd.
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Silvia Durecová
The proposal for measures to improve the 5S method in an industrial enterprise
May 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Fóka
The proposal to implement the Blockchain technology in enterprise GEFCO SLOVAKIA s.r.o.
April 2019Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Imrich Gabaj
Návrh opatrení na zefektívnenie procesu hodnotenia výrobných zamestnancov v podniku Krošlák, s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Hostačný
The proposal to improve the production supply system in SMP Automotive Solutions Slovakia Ltd.
April 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Magdaléna Hyžová
The proposal of measures to improve transport organisation in the enterprise Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
May 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Chytilová
Návrh odporúčaní na zefektívnenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v priemyselných podnikoch na Slovensku
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Kalusová
The proposal to improve selected human resources management processes in GLEISTEIN SLOVAKIA, Ltd.
April 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adriana Kamenszká
The proposal for measures to improve the intra logistics in an industrial enterprise
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Karas
Návrh implementácie metódy 5S na pracovisku údržby v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Králik
The proposal for measures to improve the material flow in PSL, Inc.
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kuba
Návrh na zefektívnenie vybraných logistických činností distribučnej logistiky v distribučnom centre podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
May 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Lipták
The proposal to improve the material flow between the plants of the enterprise SAMSUNG Electronics Slovakia Ltd.
April 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Lobotková
The proposal to improve the material flow in the enterprise Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.
April 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bibiana Masaryková
The proposal of measures for implementation of the 5S method in enterprise LUNA - PLOTY, s.r.o.
May 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Moravanský
The proposal to improve the material delivery process from the central warehouse to the production in SEMIKRON, Ltd.
April 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Morávek
Návrh odporúčaní na zníženie dopadov hospodárskej krízy na logistiku v priemyselných podnikoch na Slovensku
May 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Pecha
Návrh na zefektívnenie toku hodnôt na vybranom výrobnom segmente v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karin Petrášová
Návrh opatrení na zefektívnenie skladového hospodárstva pre závod Jaslovské Bohunice v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Píš
The proposal to improve the supply process at the selected workplace in enterprise ZF Slovakia, a.s.
April 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriána Porubská
The proposal to improve the production process in enterprise Faurecia Automotive Slovakia s.r.o
April 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Rédlová
Návrh opatrení na zefektívnenie administratívy vo výrobe vo vybranom priemyselnom podniku
May 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Dana Sojková
Návrh odporúčaní pre tvorbu obstarávacej logistickej stratégie v priemyselných podnikoch na Slovensku
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karin Stankovičová
Návrh opatrení na zlepšenie merania a hodnotenia vybraných personálnych činností v podniku Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Augustín Stareček
Návrh odporúčaní na zefektívnenie fungovania vybraných logistických procesov v podniku DKT, spol. s r.o.
May 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrícia Struhárová
Návrh opatrení na zefektívnenie fungovania dopravy v podniku DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.
May 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Szerencsésová
Návrh opatrení na zlepšenie využívania vybraných nástrojov personálneho marketingu v podniku VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Rastislav Ščevko
Návrh opatrení racionalizácie materiálového toku v spoločnosti DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondrej Šlahor
The proposal of measures to improve the production process in an industrial enterprise MAHLE Behr Senica s.r.o.
May 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erik Špánik
The proposal of measures to improve operation of warehouse management in enterprise PCA Slovakia, s.r.o.
May 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Štefunko
Návrh na zefektívnenie riadenia výrobnej logistiky v podniku ZF Slovakia, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Zelenay
Návrh výrobnej linky pomocou simulačného softvéru pre spoločnosť HERN s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress