Dec 11, 2019   6:02 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Natália Horňáková, PhD.
Identification number: 38384
University e-mail: natalia.hornakova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Placements     Bodies     Supervised theses     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesisIdentificationDetails
Návrh metodiky tvorby logistickej stratégie priemyselných podnikov na SlovenskuMTF D-PMA den [year 3]
Návrh pre zavedenie Spoločensky zodpovedného podnikania v spoločnosti LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o., TrnavaMTF I-PMA den [term 4, year 2]
Zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom krajiMTF B-PMA den [term 6, year 3]