Apr 7, 2020   10:22 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Natália Horňáková, PhD.
Identification number: 38384
University e-mail: natalia.hornakova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The improvement of the educational system of employees in small and medium sized industrial companies in the Trnava region
Written by (author): Ing. Natália Horňáková, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martina Jakábová, PhD.
Opponent:Ing. Marek Kudla
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce je na základe analýzy súčasného stavu vzdelávania zamestnancov navrhnúť opatrenia pre zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji. Teoretická časť práce pojednáva o úlohe vzdelávania zamestnancov v systéme riadenia ľudských zdrojov. Ďalej pokračuje zdôraznením významu systematického vzdelávania zamestnancov a hodnotením vzdelávania v podniku. V praktickej časti je bližšie predstavený Trnavský kraj a vzdelávacie potreby podniku sú zistené na základe dotazníkového šetrenia medzi zamestnancami. V tretej časti práce sú na základe výsledkov analýzy navrhnuté opatrenia pre zefektívnenie systému vzdelávania v malých a stredných priemyselných podnikoch.
Key words:vzdelávanie, zamestnanci, podnik


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited