7. 4. 2020  22:47 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Natália Horňáková, PhD.
Identifikačné číslo: 38384
Univerzitný e-mail: natalia.hornakova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Stáže     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji
Autor: Ing. Natália Horňáková, PhD.
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Martina Jakábová, PhD.
Oponent:Ing. Marek Kudla
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je na základe analýzy súčasného stavu vzdelávania zamestnancov navrhnúť opatrenia pre zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v malých a stredných priemyselných podnikoch v Trnavskom kraji. Teoretická časť práce pojednáva o úlohe vzdelávania zamestnancov v systéme riadenia ľudských zdrojov. Ďalej pokračuje zdôraznením významu systematického vzdelávania zamestnancov a hodnotením vzdelávania v podniku. V praktickej časti je bližšie predstavený Trnavský kraj a vzdelávacie potreby podniku sú zistené na základe dotazníkového šetrenia medzi zamestnancami. V tretej časti práce sú na základe výsledkov analýzy navrhnuté opatrenia pre zefektívnenie systému vzdelávania v malých a stredných priemyselných podnikoch.
Kľúčové slová:vzdelávanie, zamestnanci, podnik


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene