Jan 22, 2020   8:43 a.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Natália Horňáková, PhD.
Identification number: 38384
University e-mail: natalia.hornakova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Placements     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal of Corporate Social Responsibility implementation in LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s.r.o., Trnava.
Written by (author): Ing. Natália Horňáková, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martina Jakábová, PhD.
Opponent:Ing. Marek Kudla
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh pre zavedenie Spoločensky zodpovedného podnikania v spoločnosti LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o., Trnava
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce je na základe teoretických poznatkov problematiky Spoločensky zodpovedného podnikania a analýzy súčasného stavu v spoločnosti navrhnúť zavedenie Spoločensky zodpovedného podnikania v spoločnosti LYCOS -- Trnavské sladovne, spol. s.r.o., Trnava. Diplomová práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská riešenej problematiky Spoločensky zodpovedného podnikania. Druhá kapitola je venovaná analýze súčasného stavu Spoločensky zodpovedného podnikania v spoločnosti LYCOS -- Trnavské sladovne, spol. s.r.o., Trnava a v závere sa nachádza zhrnutie zistených výsledkov. V tretej kapitole je navrhnuté zavedenie Spoločensky zodpovedného podnikania v spoločnosti LYCOS -- Trnavské sladovne, spol. s.r.o., Trnava. Návrh pozostával z dvoch častí a to implementačného cyklu SZP a návrhu šablón. Štvrtá kapitola je zameraná na vyhodnotenie návrhu.
Key words:zainteresované strany, trojimperatív, spoločensky zodpovedné podnikanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited