26. 1. 2020  18:13 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Identifikační číslo: 3843
Univerzitní e-mail: qfrollo [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Návrh a optimalizace čtyřkanálového systému vysokofrekvenčních snímacích cívek pro zobrazování plic pomocí NMR a hyperpolarizovaného hélia
Autor: Ing. Lubomír Vojtíšek, PhD.
Pracoviště: Katedra merania (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Oponent 1:doc. Ing. Ivan Spudil , CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Miloslav Steinbauer, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:český jazyk

český jazyk        slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a optimalizace čtyřkanálového systému vysokofrekvenčních snímacích cívek pro zobrazování plic pomocí NMR a hyperpolarizovaného hélia
Abstrakt:V souvislosti se zhoršováním životního prostředí je v populaci možní sledovat dlouhodobě se zvyšující četnost výskytu závažných onemocnění ventilačního systému. Pomocí současných diagnostických metod jsou často tyto choroby diagnostikovány až v pozdějších stádiích. Podle současných výzkumů se ukazuje, že zobrazování plic pomocí NMR využívajíce hyperpolarizovaných plynů jako zdroje MR signálu by mohlo vést k diagnostice v rannějších stádiích onemocnění. Pro tuto novou měřící a zobrazovací techniku je potřeba vyvinout nové technické zázemí. Tato práce se zaměřuje na řešení otázky designu a zejména optimalizace vysokofrekvenčních rezonátorů, s důrazem na urychlení snímání, zejména pak na "phased array" cívky a paralelní zobrazování. Prvotním cílem práce bylo navrhnout čtyřkanálový systém "phased array" pro zobrazování plic v MR tomografu G-scan firmy ESAOTE a optimalizovat ho pro paralelní zobrazování. Sekundární cíl vyplynul z faktu, že nebyl dostupný vhodný optimalizační nástroj pro optimalizaci "phased array". Nově navržený optimalizační algoritmus je naprogramovaný pro programové prostředí Matlab. Realizovaný automatický optimalizační systém využívá programového balíku Comsol Multiphysics pro výpočet rozložení elektromagnetického pole metodou konečných prvků využívajíce při tom vzájemného komunikačního rozhraní těchto dvou programových prostředí. Pomocí tohoto systému bylo optimalizováno navrhované "phased array" pro zobrazování plic v MR systému G-scan firmy ESAOTE a následně i jeho zmenšený model určený pro testování v MR systému Opera stejného výrobce. Oba systémy "phased array" cívek byly realizovány, vyladěny, a vybaveny odpovídajícími předzesilovači. S oběma systémy "phased array" proběhly základní MR experimenty, které ověřily jejich vlastnosti. Na zmenšeném modelu pro tomograf Opera pak byla provedena měření, pomocí nichž byly ověřeny jeho schopnosti vzhledem k paralelnímu zobrazování. Předpokládáme, že nový algoritmus a z něj vycházející realizovaný optimalizační systém určený pro optimalizace "phased array" pro paralelní zobrazování najde uplatnění při dalších návrzích "phased array" cívek.
Klíčová slova:paralelní zobrazování, pole cívek, optimalizace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně