Feb 28, 2020   0:47 a.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Identification number: 3843
University e-mail: qfrollo [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Design and optimization of four channel phased array coils for hyperpolarized 3HE lung imaging
Written by (author): Ing. Lubomír Vojtíšek, PhD.
Department: Department of measurement (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Opponent 1:doc. Ing. Ivan Spudil , CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Miloslav Steinbauer, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a optimalizace čtyřkanálového systému vysokofrekvenčních snímacích cívek pro zobrazování plic pomocí NMR a hyperpolarizovaného hélia
Summary:V souvislosti se zhoršováním životního prostředí je v populaci možní sledovat dlouhodobě se zvyšující četnost výskytu závažných onemocnění ventilačního systému. Pomocí současných diagnostických metod jsou často tyto choroby diagnostikovány až v pozdějších stádiích. Podle současných výzkumů se ukazuje, že zobrazování plic pomocí NMR využívajíce hyperpolarizovaných plynů jako zdroje MR signálu by mohlo vést k diagnostice v rannějších stádiích onemocnění. Pro tuto novou měřící a zobrazovací techniku je potřeba vyvinout nové technické zázemí. Tato práce se zaměřuje na řešení otázky designu a zejména optimalizace vysokofrekvenčních rezonátorů, s důrazem na urychlení snímání, zejména pak na "phased array" cívky a paralelní zobrazování. Prvotním cílem práce bylo navrhnout čtyřkanálový systém "phased array" pro zobrazování plic v MR tomografu G-scan firmy ESAOTE a optimalizovat ho pro paralelní zobrazování. Sekundární cíl vyplynul z faktu, že nebyl dostupný vhodný optimalizační nástroj pro optimalizaci "phased array". Nově navržený optimalizační algoritmus je naprogramovaný pro programové prostředí Matlab. Realizovaný automatický optimalizační systém využívá programového balíku Comsol Multiphysics pro výpočet rozložení elektromagnetického pole metodou konečných prvků využívajíce při tom vzájemného komunikačního rozhraní těchto dvou programových prostředí. Pomocí tohoto systému bylo optimalizováno navrhované "phased array" pro zobrazování plic v MR systému G-scan firmy ESAOTE a následně i jeho zmenšený model určený pro testování v MR systému Opera stejného výrobce. Oba systémy "phased array" cívek byly realizovány, vyladěny, a vybaveny odpovídajícími předzesilovači. S oběma systémy "phased array" proběhly základní MR experimenty, které ověřily jejich vlastnosti. Na zmenšeném modelu pro tomograf Opera pak byla provedena měření, pomocí nichž byly ověřeny jeho schopnosti vzhledem k paralelnímu zobrazování. Předpokládáme, že nový algoritmus a z něj vycházející realizovaný optimalizační systém určený pro optimalizace "phased array" pro paralelní zobrazování najde uplatnění při dalších návrzích "phased array" cívek.
Key words:paralelní zobrazování, pole cívek, optimalizace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited