30. 10. 2020  12:11 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Identifikačné číslo: 3843
Univerzitný e-mail: qfrollo [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Publikácie
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Zobrazovanie pľúc pomocou NMR a hyperpolarizovaného hélia – návrh a optimalizácia štvorkanálového systému vysokofrekvenčných cievok
Autor: Ing. Lubomír Vojtíšek, PhD.
Pracovisko: Katedra merania (FEI)
Vedúci práce:
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Oponent 1:doc. Ing. Ivan Spudil , CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
český jazyk

český jazyk        slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a optimalizace čtyřkanálového systému vysokofrekvenčních snímacích cívek pro zobrazování plic pomocí NMR a hyperpolarizovaného hélia
Abstrakt:
V souvislosti se zhoršováním životního prostředí je v populaci možní sledovat dlouhodobě se zvyšující četnost výskytu závažných onemocnění ventilačního systému. Pomocí současných diagnostických metod jsou často tyto choroby diagnostikovány až v pozdějších stádiích. Podle současných výzkumů se ukazuje, že zobrazování plic pomocí NMR využívajíce hyperpolarizovaných plynů jako zdroje MR signálu by mohlo vést k diagnostice v rannějších stádiích onemocnění. Pro tuto novou měřící a zobrazovací techniku je potřeba vyvinout nové technické zázemí. Tato práce se zaměřuje na řešení otázky designu a zejména optimalizace vysokofrekvenčních rezonátorů, s důrazem na urychlení snímání, zejména pak na "phased array" cívky a paralelní zobrazování. Prvotním cílem práce bylo navrhnout čtyřkanálový systém "phased array" pro zobrazování plic v MR tomografu G-scan firmy ESAOTE a optimalizovat ho pro paralelní zobrazování. Sekundární cíl vyplynul z faktu, že nebyl dostupný vhodný optimalizační nástroj pro optimalizaci "phased array". Nově navržený optimalizační algoritmus je naprogramovaný pro programové prostředí Matlab. Realizovaný automatický optimalizační systém využívá programového balíku Comsol Multiphysics pro výpočet rozložení elektromagnetického pole metodou konečných prvků využívajíce při tom vzájemného komunikačního rozhraní těchto dvou programových prostředí. Pomocí tohoto systému bylo optimalizováno navrhované "phased array" pro zobrazování plic v MR systému G-scan firmy ESAOTE a následně i jeho zmenšený model určený pro testování v MR systému Opera stejného výrobce. Oba systémy "phased array" cívek byly realizovány, vyladěny, a vybaveny odpovídajícími předzesilovači. S oběma systémy "phased array" proběhly základní MR experimenty, které ověřily jejich vlastnosti. Na zmenšeném modelu pro tomograf Opera pak byla provedena měření, pomocí nichž byly ověřeny jeho schopnosti vzhledem k paralelnímu zobrazování. Předpokládáme, že nový algoritmus a z něj vycházející realizovaný optimalizační systém určený pro optimalizace "phased array" pro paralelní zobrazování najde uplatnění při dalších návrzích "phased array" cívek.
Kľúčové slová:
paralelní zobrazování, pole cívek, optimalizace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene