23. 10. 2020  8:02 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identifikačné číslo: 3849
Univerzitný e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)
Vedúca katedry - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty
     
          Projekty
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Fawaz T.H.A.H. ALENEZI
Ground improvement methods for deep excavations
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Naser Y.M.Gh.M. ALI
Settlement analysis of spread foundation design
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Waleed A.S.R. ALMAYOUF
Design of soil nailed slope
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Yazan Altanir
Deformation properties of soil
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Andrejko
Vybrané geotechnické problémy pri výstavbe skládky nebezpečného odpadu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dimitrios Evgenios Banioras
Slope Stabilization
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dávid Cződör
Geotechnický prieskum pre rôzne geotechnické konštrukcie
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. B.Sc. Ioanna Dermentzoglou
Geotechnical design of retaining structure
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Veronika Dobrodenková
Experimentálny výskum upravených jemnozrnných zemín
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloslav Ďuran-Bašták
Návrh základovej konštrukcie ekoduktu nad diaľnicou
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Durmek
Sanácia zárezu na diaľnici D1
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Durmek
Zakladanie v objemovo nestálych zeminách
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikolaos-Alexandros Fiflis
Cutting Stabilization
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Paraskevi Goumenou
Geotechnical design of foundations for diplomatic district in Bratislava
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Hacura
Návrh zakladania mostného objektu na diaľnici D4
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Fatemah A.J.M. HASAN
Geotechnical design of spread foundation
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ilias Charalampidis
Geotechnical design of deep foundations - Case study
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Elias Jabbour
Laboratory testing of soil deformation properties
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vladimír Kajaba
Účinok hydratačných prísad na zmenu vlastností zemín
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Georgios Kanistras
Geotechnical design of retaining structure
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Konstantinos Kolovos
Soil structure interaction
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrik Kopťár
Návrh plošných základov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Kopťár
Návrh zakladania mostného objektu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Radovan Kramár
Návrh plošných základov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: RNDr. Marian Kuvik, PhD.
Výskum deformačných vlastností skalných hornín
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Konstantina Lalioti
Geotechnical design of deep excavation
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dávid Liday
Experimentálny výskum hrubozrnných zemín
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Christos Makrypoulias
Geotechnical design of spread foundation
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Christos Makrypoulias
Geotechnical design of spread foundation
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vasileios Mitrodimos
Geotechnical design of slope stabilization
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Mojžiš
Návrh plošných základov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jakub Panuška, PhD.
Elastic properties of natural sands with fines measured by bender / extender elements
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Panuška, PhD.
Laboratórny výskum vybraných geotechnických parametrov zemín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Rejduga
Návrh zakladania pilierov železničného mosta cez rieku Váh
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Georgios Rentzis
Experimental investigation of soil properties
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikolaos Selis
Experimental investigation of soil properties
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Schieber
Experimentálny výskum vybraných geotechnických vlastností bratislavského neogénu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Juraj Slavkov
Geotechnické aspekty navrhovania energetických geokonštrukcií
máj 2024
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Švub
Determination of Characteristic Values of Soil Properties
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Othon Tzobras
Geotechnical design - Case study
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná