20. 10. 2019  23:30 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identifikačné číslo: 3849
Univerzitný e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)
Vedúca katedry - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Fawaz T.H.A.H. ALENEZI
Ground improvement methods for deep excavations
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Naser Y.M.Gh.M. ALI
Settlement analysis of spread foundation design
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Waleed A.S.R. ALMAYOUF
Design of soil nailed slope
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Yazan Altanir
Deformation properties of soil
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Andrejko
Vybrané geotechnické problémy pri výstavbe skládky nebezpečného odpadu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dimitrios Evgenios Banioras
Slope Stabilization
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dávid Cződör
Geotechnický prieskum pre rôzne geotechnické konštrukcie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. B.Sc. Ioanna Dermentzoglou
Geotechnical design of retaining structure
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Veronika Dobrodenková
Experimentálny výskum upravených jemnozrnných zemín
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloslav Ďuran-Bašták
Návrh základovej konštrukcie ekoduktu nad diaľnicou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Durmek
Sanácia zárezu na diaľnici D1
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Durmek
Zakladanie v objemovo nestálych zeminách
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikolaos-Alexandros Fiflis
Cutting Stabilization
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Paraskevi Goumenou
Geotechnical design of foundations for diplomatic district in Bratislava
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Hacura
Návrh zakladania mostného objektu na diaľnici D4
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Fatemah A.J.M. HASAN
Geotechnical design of spread foundation
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ilias Charalampidis
Geotechnical design of deep foundations - Case study
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Elias Jabbour
Laboratory testing of soil deformation properties
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Kajaba
Účinok hydratačných prísad na zmenu vlastností zemín
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Georgios Kanistras
Geotechnical design of retaining structure
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Konstantinos Kolovos
Soil structure interaction
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Kopťár
Návrh plošných základov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Kopťár
Návrh zakladania mostného objektu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radovan Kramár
Návrh plošných základov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Eliška Kučová
Analýza navrhovania geotechnických konštrukcií použitím terénnych skúšok zemín
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: RNDr. Marian Kuvik, PhD.
Výskum deformačných vlastností skalných hornín
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Konstantina Lalioti
Geotechnical design of deep excavation
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Liday
Experimentálny výskum hrubozrnných zemín
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Christos Makrypoulias
Geotechnical design of spread foundation
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Christos Makrypoulias
Geotechnical design of spread foundation
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vasileios Mitrodimos
Geotechnical design of slope stabilization
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Mojžiš
Návrh plošných základov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jakub Panuška, PhD.
Elastic properties of natural sands with fines measured by bender / extender elements
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Panuška, PhD.
Laboratórny výskum vybraných geotechnických parametrov zemín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Rejduga
Návrh zakladania pilierov železničného mosta cez rieku Váh
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikolaos Selis
Experimental investigation of soil properties
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Analýza navrhovania pilót so zohľadnením technológie zhotovovania
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Spoľahlivosť navrhovania pilót podľa Eurokódu 7
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Švub
Determination of Characteristic Values of Soil Properties
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Othon Tzobras
Geotechnical design - Case study
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná