22. 10. 2020  17:44 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identifikačné číslo: 3849
Univerzitný e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)
Vedúca katedry - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty
     
     
Záverečná práca     
     
     Vedené práce     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vybrané geotechnické problémy pri výstavbe skládky nebezpečného odpadu
Autor:
Ing. Ján Andrejko
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vybrané geotechnické problémy pri výstavbe skládky nebezpečného odpadu
Abstrakt:
Cieľom tejto práce bolo poukázať na úlohu geotechniky pri výstavbe skládok, sanácií environmentálnych záťaží a zároveň posúdiť tesnenie skládky na danom príklade skládky nebezpečného odpadu v Budmericiach. Vo všeobecnom prehľade o problematike sme charakterizovali a opísali skládky, ich delenie, miesto vzniku, prevádzku a monitoring, ale najdôležitejšou časťou boli požiadavky na tesnenie skládky odpadov, pri ktorých dodržaní by sa malo predísť úniku škodlivých látok do podložia stavby. Ako riešenie tohto problému sme v stručnosti uviedli príklady sanačných opatrení. Následne sme posudzovali priepustnosť geologického podložia skládky v Budmericiach. Pri riešení tohto problému sme použili inžiniersko-geologické výsledky prieskumu, ktorý bol vykonaný v danej lokalite. Priepustnosť sa stanovila na základe koeficientu filtrácie zeminy, ktorý sme dostali ako výsledok laboratórnej skúšky v tlakovej komore, v priepustomeri.
Kľúčové slová:koeficient filtrácie, geotechnika, skládky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene