Aug 19, 2019   6:08 p.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Foundation design of a bridge
Written by (author): Ing. Patrik Kopťár
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent:Ing. Martin Balucha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zakladania mostného objektu
Summary:Zhodnotenie a interpretácia výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu pre zakladanie mosta na diaľnici D1 Fričovce - Svinia. Návrh projektového riešenia základovej konštrukcie pilierov mosta na základe výsledkov geotechnického prieskumu. Porovnanie hĺbkového a plošného základu. Výpočet sadania skupiny pilót použitím rôznych výpočtových metód, napr. modul skupiny pilót v GEO 5, fiktívny základ osamelej pilóty. Návrh bude spracovaný v súlade s Eurokódom 7 za pomoci dostupných softvérových programov.
Key words:hlbinný základ, pilóty, zakladanie mostného objektu, skalné horniny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited