Aug 22, 2019   2:16 a.m. Tichomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Stabilization of cutting on the highway D1
Written by (author): Ing. Michal Durmek
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent:Ing. Richard Míka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sanácia zárezu na diaľnici D1
Summary:Svahové deformácie, najmä zosuvy, každoročne ohrozujú a poškodzujú na Slovensku veľké percento cestných komunikácií. Preto je dôležité svahové pohyby predvídať a za každú cenu sa im snažiť predchádzať. V diplomovej práci som na základe naštudovanej odbornej literatúry krátko zhrnul problematiku zosuvov v súvislosti s výstavbou rýchlostných ciest a diaľnic. Analyzoval som sanáciu zárezu na diaľnici D1 v úseku Jánovce - Jablonov a v závere práce som navrhol a posúdil alternatívnu opornú kotvenú pilótovú stenu v problematických inžinierskogeologických podmienkach (nepriaznivo uklonených vrstvách ílovcov).
Key words:inžinierskogeologický prieskum, svahové deformácie, zosuv, pilótová stena, stabilita svahu, šmyková plocha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited