Aug 25, 2019   9:27 a.m. Ľudovít
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Experimental research of coarse-grained soils
Written by (author): Ing. Dávid Liday
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent:Mgr. Peter Maas
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Experimentálny výskum hrubozrnných zemín
Summary:V mojej práci sa venujem laboratórnemu výskumu hrubozrnných zemín, najmä ich šmykovým parametrom: uhlu vnútorného trenia (φef) a súdržnosti (cef). Použitím veľkorozmerového šmykového prístroja so šmykovou krabicou o rozmeroch 300x300 mm skúmam štrkovité a piesčité zeminy s najväčšími zrnami do veľkosti 30 mm. Získané výsledky porovnávam s orientačnými tabuľkovými hodnotami, s metódou stanovenia uhla vnútorného trenia na základe porovnateľných skúseností publikovaných v BS 8002 a s výsledkami získanými skúšaním vzorky v šmykovom prístroji s krabicou priemeru 100 mm. Koeficient filtrácie hrubozrnných zemín sa stanovuje pomocou empirických rovníc na základe charakteristík krivky zrnitosti zeminy, tvaru zŕn, uľahnutosti a stavových parametrov. Výsledky vybraných rovníc boli porovnané s laboratórne stanoveným koeficientom filtrácie pre piesčitú zeminu.
Key words:hrubozrnné zeminy, šmyková pevnosť, priepustnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited