Oct 17, 2019   7:44 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Experimental investigation of soil properties
Written by (author): Ing. Nikolaos Selis
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Experimentálny výskum vlastností zemín
Summary:Cieľom mojej práce bolo analyzovať parametre šmykovej pevnosti hrubozrnných zemín na základe laboratórnych a terénnych skúšok. Vykonali sme 6 skúšok vo veľkorozmerovom šmykovom prístroji pri šiestich rôznych normálových napätiach. Dynamická penetračná skúška sa vykonala pre vzorku dobre zrneného štrku. Vzorka zle zrneného piesku sa skúšala vo veľkorozmerovom aj štandardnom krabicovom šmykovom prístroji. Porovnanie hodnôt uhla šmykovej pevnosti pre rôzne zhutnenú vzorku potvrdil závislosť uhla šmykovej pevnosti na uľahnutosti. Namerané hodnoty uhla šmykovej pevnosti štrku s ostrohrannými zrnami sú vyššie, ako tabuľkové hodnoty, uvedené v minulosti používaných slovenských technických normách a porovnateľné skúsenosti, publikované v zahraničnej literature. Veľkosť krabice šmykového prístroja nemá vplyv na výsledky stanovenia šmykovej pevnosti vzorky piesku. Experimentálne skúšanie ukázalo významný vplyv tvaru zŕn (pôvodu) hrubozrnných zemín na parametre šmykovej pevnosti.
Key words:hrubozrnné zeminy, laboratórne skúšky, geotechnické parametre

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited