Aug 25, 2019   6:28 p.m. Ľudovít
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of spread foundation
Written by (author): Ing. Patrik Kopťár
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent:Ing. Erika Ladicsová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh plošných základov
Summary:Práca sa zaoberá návrhom základovej konštrukcie s dôrazom na použitie rôznych výpočtových postupov a modelov v skalných horninách. Porovnané sú návrhy plošných základov použitím analytických a empirických postupov v rôznych krajinách EÚ s cieľom optimalizácie návrhového postupu. Pri navrhovaní plošných základov pre rodinný dom som si zvolil charakteristické hodnoty geotechnických parametrov, t. j. minimálne hodnoty pevnosti a odolnosti z dôvodu, že skalná hornina v podloží môže byť rozložená alebo rozdrobená, charakteru triedy R 6 v zmysle STN 72 1001. Vyrátal som jednotlivé návrhové únosnosti podľa výpočtových postupov uvedených v STN 73 1001, STN EN 1997-1, informatívna príloha G a podľa návrhových postupov, zaužívaných v UK. Únosnosť plošných základov v skalných horninách som porovnával aj pre postupy navrhovania pre 1. a 2. Geotechnickú kategóriu.
Key words:skalné horniny, návrhové postupy, základový pás, navrhovanie geotechnických konštrukcií

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited