Aug 23, 2019   1:52 p.m. Filip
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Foundation in the Volume Unstable Soils
Written by (author): Ing. Michal Durmek
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent:Ing. Monika Súľovská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zakladanie v objemovo nestálych zeminách
Summary:Z hľadiska geotechniky predstavujú objemovo nestále zeminy nespoľahlivé základové pôdy. Presadanie, napúčanie a zmrašťovanie spôsobujú každoročne veľké škody na stavebných dielach. V bakalárskej práci som na základe preštudovanej odbornej literatúry charakterizoval objemovo nestále zeminy, ich výskyt na Slovensku, opísal mechanizmus presadnutia spraše a zhrnul metódy na odstránenie presadavosti. Zameral som sa na špecifiká a potreby geotechnického prieskumu pre stavebnú prax a metodiku laboratórnych skúšok. Pre konkrétny prípad založenia rodinného domu na sprašiach som navrhol základový pás, ktorý som overil na 1. a 2. medzný stav pomocou výpočtového programu GEO5. Následne som na výpočet celkového sadania aplikoval vplyv Imp.
Key words:napúčanie, zakladanie, geotechnický prieskum, objemovo nestále zeminy, presadanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited