Aug 24, 2019   3:16 p.m. Bartolomej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Geotechnical design of spread footings
Written by (author): Ing. Róbert Mojžiš
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent:Ing. Darina Lehutová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh plošných základov
Summary:Práca sa zaoberá návrhom základovej konštrukcie v zeminách s dôrazom na použitie rôznych výpočtových postupov a modelov. Porovnané sú návrhy plošných základov použitím analytických výpočtových modelov uvedených v národných prílohách ku Eurokódu 7 vo vybraných krajinách s cieľom posúdiť možnosť harmonizácie výpočtových analytických modelov na návrh plošných základov v pripravovanej revízii Eurokódu 7. Cieľom práce bolo porovnať výpočtový model navrhovania plošných základových konštrukcii uvedený v STN 73 1001, v informatívnej prílohe D v EN 1997-1, národnej prílohe ku EN 1997-1 v Spojenom kráľovstve a Španielsku. Získané poznatky som uplatnil pri posúdení existujúceho základu bytového domu v Nitre. Zistil som, že porovnávané výpočtové modely sa so svojimi výsledkami veľmi nelíšia a navrhujem zjednotiť tieto modely do jedného, ktorý bude platiť pre celú Európsku úniu (EÚ) z dôvodu zjednodušenia navrhovania týchto konštrukcii v krajinách EÚ. Výpočty som riešil v programe GEO 5 a Mathcad. Základy posudzovaného objektu po overení a výpočtoch vyhovujú požiadavkám v aktuálnych normách na návrh geotechnických konštrukcií.
Key words:plošný základ, základový pás, navrhovanie geotechnických konštrukcií, výpočtové modely

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited