20. 10. 2019  13:38 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identifikační číslo: 3849
Univerzitní e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Nové prístupy k stanoveniu geotechnických parametrov jemnozrnných zemín
Autor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Oponent 1:doc. RNDr. Peter Wagner, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
Oponent 3:doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nové prístupy k stanoveniu geotechnických parametrov jemnozrnných zemín
Abstrakt:Pri navrhovaní geotechnických konštrukcií sa dnes čoraz častejšie využívajú numerické metódy, ktoré pracujú s pokročilejšími modelmi správania zemín, pre ktoré je potrebné pomocou laboratórnych skúšok vyhodnotiť vstupy -- geotechnické parametre, ktoré sú v našej praxi nekonvenčné a to použitím štandardných alebo neštandardných laboratórnych skúšok. Nový prístup k laboratórnym skúškam si vyžadujú aj nové úlohy v oblasti environmentálnej geotechniky. Ďalším dôvodom je harmonizácia prieskumu horninového prostredia, o ktorú sa snažia európske technické komisie, pôsobiace v geotechnike. V práci sú uvedené výsledky laboratórneho výskumu stanovenia medze tekutosti, neodvodnenej (totálnej) pevnosti jemnozrnných zemín a koeficienta priepustnosti zemín a bentonitov v prostredí s rôznym chemickým zložením.
Klíčová slova:geotechnické parametre, jemnozrnné zeminy, laboratórne skúšky

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně