20. 10. 2020  14:48 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identifikační číslo: 3849
Univerzitní e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra geotechniky (SvF)

          
Závěrečná práce
     Projekty     
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:
Nové prístupy k stanoveniu geotechnických parametrov jemnozrnných zemín
Autor:
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Pracoviště:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Nové prístupy k stanoveniu geotechnických parametrov jemnozrnných zemín
Abstrakt:
Pri navrhovaní geotechnických konštrukcií sa dnes čoraz častejšie využívajú numerické metódy, ktoré pracujú s pokročilejšími modelmi správania zemín, pre ktoré je potrebné pomocou laboratórnych skúšok vyhodnotiť vstupy -- geotechnické parametre, ktoré sú v našej praxi nekonvenčné a to použitím štandardných alebo neštandardných laboratórnych skúšok. Nový prístup k laboratórnym skúškam si vyžadujú aj nové úlohy v oblasti environmentálnej geotechniky. Ďalším dôvodom je harmonizácia prieskumu horninového prostredia, o ktorú sa snažia európske technické komisie, pôsobiace v geotechnike. V práci sú uvedené výsledky laboratórneho výskumu stanovenia medze tekutosti, neodvodnenej (totálnej) pevnosti jemnozrnných zemín a koeficienta priepustnosti zemín a bentonitov v prostredí s rôznym chemickým zložením.
Klíčová slova:
geotechnické parametre, jemnozrnné zeminy, laboratórne skúšky

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně