Sep 21, 2019   3:00 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Identification number: 3878
University e-mail: peter.rapta [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor DrSc. - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)
Director - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Bošiaková
Spektroelektrochémia prírodných antioxidantov a ich aplikácia v rastlinných olejoch
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Bošiaková
UV/Vis spektroelektrochémia prírodných antioxidantov vo vodných a nevodných prostrediach
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Brincko
In situ EPR a UV-vis-NIR spektroelektrochémia redox aktívnych zlúčenín v rozpúšťadlách s rôznou polaritou
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Brincko
Spektroelektrochémia vybraných modelových zlúčenín oxidačno-redukčných enzýmov
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Denisa Darvasiová, PhD.
Spectroelectrochemical and theoretical studies of coordination compounds for pharmacy and catalysis
May 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Darvasiová, PhD.
Spektroskopické a spektroelektrochemické štúdie izolovaných čistých zložiek z vybraných druhov ovocia
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Darvasiová, PhD.
Štúdium antioxidantov v červených vínach prenesených do nevodného prostredia
May 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Hubertová
Koordinačné zlúčeniny na báze chinolónov: EPR a UV-vis-NIR spektrolektrochémia pri rôznych teplotách
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Hubertová
Štúdium antioxidačných a radikál zhášajúcich účinkov prírodných tanínov pomocou spektroskopických a elektrochemických techník
May 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboslava Kmecová
Elektrokatalytická redukcia CO2 v prítomnosti komplexov kovov s makrocyklickými ligandmi
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Krajčíková
Electrochemical and spectroscopic properties of biologically active copper complexes with thiosemicarbazide ligands in solvents with different polarity
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Krajčíková
Spektroskopické štúdium flavíliových farbív z jahôd a ich anioxidačné a radikál zhášajúce účinky.
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Krajnáková
Antioxidačné a radikál zhášajúce účinky nových liečiv na báze stobadinu a ich oxidačno-redukčné reakcie
May 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Lušpai, PhD.
In situ EPR / UV-Vis spektroelektrochémia pí-konjugovaných derivátov pyrolu
May 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karol Lušpai, PhD.
Oxidačno-redukčné reakcie selektívne substituovaných pyrolylbenzénov (in situ EPR / UV-Vis spektroelektrochémia)
May 2007Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Karol Lušpai, PhD.
Syntéza a oxidačno-redukčné reakcie zlúčenín s konjugovaným písystémom sledované in situ spektroelektrochemickými technikami
August 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Machata, PhD.
EPR a UV-vis-NIR spektroelektrochémia koordinačných zlúčenín
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Machata, PhD.
EPR a UV-vis-NIR spektroelektrochemické štúdie oxidačno-redukčných vlastností koordinačných zlúčenín
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Matis, PhD.
Nové materiály s konjugovaným pí-systémom pre optoelektroniku a senzoriku: spektroelektrochemické štúdie
July 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudmila Paľková
Spektroskopické štúdium reakcií molekulového kyslíka v jedlých olejoch
May 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Porhajašová
Elektrochémia a spektroelektrochémia vodorozpustných biologicky aktívnych komplexov medi
May 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Porhajašová
Štúdium fyzikálno-chemických vlastností minoritných obsahových látok zo zelenej hmoty
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mariana Slováková, PhD.
Antioxidačné testy vzoriek vín račianskej oblasti pomocou EPR a UV/VIS/NIR spektroskopie
May 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mariana Slováková, PhD.
Spektroelektrochémia prírodných antioxidantov a zložitých zmesí antioxidantov vo vodných a nevodných prostrediach
September 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mariana Slováková, PhD.
Spektroelektrochémia vín
May 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Andrea Vargová, PhD.
Štúdium nových organických materiálov s variabilnou konjugáciou pre optoelektroniku (EPR a UV/VIS štúdie)
September 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Zalibera, PhD.
Application of EPR and UV-Vis spectroscopy to the evaluation of antioxidant and radical scavenging activity of stressed organisms
September 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress