Nov 14, 2019   10:22 p.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Identification number: 3880
University e-mail: maria.greifova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Food Technology (IFSN FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Bašková
Kozie mlieko ako dietetikum, potravina a surovina
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Patrik Body
Biogenic amines as indicators of food quality
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Body
Kyslomliečne baktérie ako biokonzervanty potravín
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Bončík
Hodnotenie enterokokov izolovaných zo syrov vyrobených zo surového mlieka
May 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Bončík
Jogurt náš každodenný
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivona Bronďošová
Izolácia, identifikácia a charakterizácia leukonostokov izolovaných z ovčích syrov a žinčice vyrobených zo surového mlieka
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivona Bronďošová
Prírodné produkty ako zdroje antimikrobiálnych látok
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Čaládiková
Microbial degradation of biogenic amines in fermented foods
May 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Čirková
Metódy mikrobiálnej dekontaminácie v potravinárskom priemysle
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alžbeta Fongusová
Exopolysacharidy-charakteristika a ich produkcia kyslomliečnymi baktériámi
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Frkáňová
Kolostrálne mlieko
May 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Frkáňová
Vlastnosti mlieka ako suroviny na výrobu syrov
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Gajdošová
Protektívne účinky vybraných kyslomliečnych baktérií
May 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Matúš Gajdzík
Patogénne baktérie v surovom mlieku
May 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Grivnová
Gynekologické zdravie a probiotiká
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Grivnová
Influence of Hippophae rhamnoides on fermented dairy product properties
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Romana Hermanovská
Vápnik - jeho vplyv na štruktúru a reológiu syrov
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Hirländerová
Probiotiká v ľudskej výžive
May 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Hladíková, PhD.
Mliekarenstvo na Slovensku
May 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hladíková, PhD.
Ochranný a technologický potenciál kokov izolovaných z bryndze
May 2009Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Hladíková, PhD.
Štúdium ochranného potenciálu rodu Lactococcus za účelom zvýšenia zdravotnej bezpečnosti potravín
August 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Linda Javorková
Jogurt ako vehikulum probiotických baktérií
May 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Katušinová
Rámcová charakteristika mlieka
May 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Kosírová
Origin and role of maternal milk microflora
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dorota Košťálová
Prebiotics as functional foods
May 2018Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Kovačičová
Antimikrobiálna aktivita „divokých“ kyslomliečnych baktérií
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Kovačičová
Ekológia laktobacilov v ľudskom organizme
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Kozmonová
Vápnik - dôvod prečo piť mlieko
May 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Krištof Kraková
Enzýmové esterifikácie sacharidov
May 2007Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Labačková
Donkey milk - benefits and technological challenges
May 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anita Marček
Ovčie mlieko ako významná potravina a surovina
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eva Marunová
Probiotické baktérie ako promótori ľudského zdravia pre výrobu funkčných potravín na báze mlieka
September 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eva Marunová
Probiotické baktérie ako promótori ľudského zdravia pre výrobu funkčných potravín na báze mlieka
June 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eva Marunová
Probiotické baktérie ako promótori ľudského zdravia pre výrobu funkčných potravín na báze mlieka
June 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Natália Matejčíková
Bakteriocíny- ich vlastnosti a význam v ochrane potravín
May 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Medveď
Bielkoviny mlieka, ich technologický a nutričný význam
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Melišková
Solenie syrov
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viera Micháliková
Potenciál kyslomliečnych baktérií v zmierňovaní rizík aflatoxínov v potravinách
May 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Miklošková
Bifidobacteria obtained from human milk and infant faeces
May 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Miklošková
Vzťah medzi črevnou mikroflórou a obezitou
May 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Mikolajová
Bioaktívne zložky mlieka ovplyvňujúce zdravie človeka
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Mikolajová
Mikroflóra parených syrov
May 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viliam Nagy
Dôkaz a kvantifikácia zvodnenia mlieka
May 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Ondrľová
Mliekarstvo na Slovensku
May 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Ondrľová
Vplyv aplikácie novo izolovaných kyslomliečnych baktérií na bezpečnosť syrov
May 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Osipčáková
Mikroflóra surového mlieka
May 2009Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anton Pagurko
Rast a produkcia metabolitov Lactobacillus reuteri v modelových podmienkach
May 2008Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tamara Pacholská
Biofilmy a bezpečnosť potravín
May 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eszter Pálosová
Aplikácia a vplyv kyslomliečnych baktérií na kvalitu a bezpečnosť syrov
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alžbeta Pavlechová
Rastlinné syridlá v mliekarenskom priemysle
May 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Petrová
Leukonostoky, ich technologické a antimikrobiálne vlastnosti
May 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislava Petrová
Mlieko a mliečne výrobky v racionálnej a liečebnej výžive obyvateľstva
May 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dorota Pokryvková
Characteristics of lactobacilli isolated from breast milk
May 2018Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Poláčeková
Izolácia, identifikácia a charakterizácia laktokokov izolovaných z ovčích syrov vyrobených zo surového mlieka
May 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Poláčeková
Mlieko áno alebo nie
May 2009Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Polačko
In vitro štúdium antimikrobiálnej aktivity vybraných látok voči Paenibacillus larvae, pôvodcovi včelieho moru
May 2010Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Polačko
Probiotiká = zdravý životný štýl
May 2008Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Polačok
Charakteristika rastu a antimikrobiálnych vlastností laktobacilov izolovaných z droždia
May 2008Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Rakučáková
Prehľad mikrobiologických metód na stanovenie patogénnych mikroorganizmov v potravinách
May 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Roglšeková
Význam mastných kyselín mliečneho tuku
May 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Romančáková
Bryndza - potravina alebo liek
May 2008Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dorota Sílešová
Laktóza a jej význam vo výžive a v mliekarenskej technológií
May 2008Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Smetanková, PhD.
Ochranný a technologický potenciál laktobacilov izolovaných z bryndze
May 2009Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Smetanková, PhD.
Patogénne mikroorganizmy v mlieku
May 2007Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Smetanková, PhD.
Využitie potenciálu kyslomliečnych baktérií v ekosystéme syrov za účelom zvýšenia zdravotnej bezpečnosti
August 2013Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Stoklasová
Biologický význam srvátkových bielkovín mlieka
May 2016Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Stoláriková
Anaeróbne sporotvórne baktérie a ich význam s ohľadom na mlieko
May 2016Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Straková
Testovanie antimikrobiálnej aktivity nových izolátov kyslomliečnych baktérií
May 2014Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tímea Šefčíková
Gamma-aminobutyric acid as a bioactive compound in foods
May 2018Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriela Šimonová
Enterokoky - ich úloha v potravinách a význam pre zdravie človeka
May 2013Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Šimonová
Hodnotenie pediokokov izolovaných zo syrov vyrobených zo surového mlieka
May 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Šmulíková
Antimikrobiálne zložky kolostrálneho mlieka
May 2016Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Šmulíková
Kyslomliečne baktérie ako modulátory imunitného systému
May 2014Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Špaňová
Surové verzus tepelné ošetrené mlieko
May 2016Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miriama Števková
Antivírusový potenciál kyslomliečnych baktérií
May 2015Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Tabaková
Funkcie zdravej črevnej mikroflóry človeka
May 2015Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Tatarková
Kolostrálne mlieko a jeho benefity
May 2014Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Temerová
Kefír-zdraviu prospešný fermentovaný výrobok
May 2013Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Tomášiková
Bioaktívne zložky materinského mlieka
May 2017Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lívia Václaviková
Bryndza a jej zdravotné účinky
May 2012Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Václavíková
Srvátkové kultúry
May 2016Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Vagánek, PhD.
Srvátka, jej využitie, membránové procesy pri jej spracovaní
May 2008Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Valach
Lipidy mlieka
May 2010Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Valach
Vplyv aero- a anaerobných podmienok na produkciu metabolitov vybraných laktobacilov
May 2012Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Vavrencová
Význam mikroflóry materinského mlieka pre rozvoj gastrointestinálneho traktu dojčaťa
May 2015Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Závadová
Význam črevnej mikroflóry pre ľudské zdravie
May 2016Displaying the final thesis
87.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michaela Zimanová, PhD.
Hodnotenie enterokokov izolovaných zo syrov vyrobených zo surového mlieka
August 2015Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Zimanová, PhD.
Izolácia, identifikácia a charakterizácia laktobacilov izolovaných z ovčích syrov vyrobených zo surového mlieka
May 2011Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michaela Zimanová, PhD.
Vplyv enzýmov štartovacej kultúry a syridla na kvalitu parených syrov
August 2016Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Zimanová, PhD.
Význam a funkcie kyslomliečnych baktérii
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress