23. 7. 2019  13:45 Oľga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh biotechnologickej výroby 1,3-propándiolu
Autor: Ing. Matúš Pristáš
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh biotechnologickej výroby 1,3-propándiolu
Abstrakt:Základným cieľom projektu bolo navrhnúť prítokový miešaný bioreaktor priemyselných rozmerov pre zadanú ročnú produkciu 1,3-propándiolu. Na základe požadovanej produkcie za rok sa vypočítal objem a rozmery bioreaktora. Ďalej prepojením informácií o metabolických a fyzikálnych procesoch sa zostavil matematický model bioreaktora, ktorý pozostával z materiálových bilancií jednotlivých zložiek, entalpickej bilancie a rýchlostnej rovnice prechodu tepla. Výsledkom modelu boli koncentračné profily bilancovaných zložiek, maximálny hmotnostný prietok chladiacej vody a maximálna plocha potrebná na zabezpečenie optimálnych podmienok v reaktore. Práca bola ďalej zameraná na separáciu žiadaného produktu zo zmesi, pričom požadovaná čistota 1,3-propándiolu bola 99%. Na separáciu sa navrhol jednoduchý separačný postup, ktorý pozostával z odstránenia buniek centrifugáciou, adsorpcie nežiadúcich kyselín, čiastočného odparenia vody, následného odstránenia zvyšnej vody v rektifikačnej kolóne č.1 a finálneho dočistenia od glycerolu v rektifikačnej kolóne č.2. Spracovaním 95 000 t/rok odpadového glycerolu vo výrobnej jednotke by sme dokázali vyprodukovvať takmer 50 000 t/rok produktu 1,3-PDO.
Kľúčové slová:Matematický model, Separácia 1,3-propándiolu, Prítokový miešaný reaktor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene