19. 7. 2019  14:19 Dušana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu erytropoetínu
Autor: Ing. Ivana Krištofová
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:Ing. Monika Antošová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu erytropoetínu
Abstrakt:Erytropoetín patrí k najvýznamnejším a najdrahším liekom na trhu. Jeho výroba a modifikácie prešli v priebehu 30 rokov k podstatným zmenám. Vypracované postupy purifikácie EPO sú chránené patentmi a nie sú zverejňované farmaceutickými spoločnosťami. Cieľom tejto práce je priebežný prieskum chromatografickej separácie EPO zo zakoncentrovaného a diafiltráciou upraveného kultivačného média s použitím tradičných a novovyvinutých typov adsorbentov skupiny Capto. Medzi vyšetrovanými adsorbentmi bol multimodálny adsorbent Capto MMC, aniónomenič Capto Q a katiónomenič Capto S. Pri separácii proteínov sme využívali aplikácie iónovýmennej a multimodálnej chromatografie, ktoré sú založené na separácii molekúl na základe rôzneho povrchového náboja. Podstatou experimentálneho postupu boli vsádzkové experimenty určenia väzobných kapacít a selektivity viazania erytropoetínu. Najlepšie výsledky ohľadom väzobnej kapacity sa dosiahli pri adsorbente Capto Q a z hľadiska selektivity to bol adsorbent Capto MMC. Tieto adsorbenty sme následne testovali v kolónových experimentoch, kde pri zvolených podmienkach separácie najlepšie výsledky preukazoval aniónomenič Capto Q.
Kľúčové slová:erytropoetín, iónovýmenná chromatografia, multimodálna chromatografia, adsorpcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene