23. 7. 2019  13:03 Oľga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Pórová štruktúra a adsorpčné vlastností iónomeničovej chromatografickej membrány so zvýšenou toleranciou voči soliam
Autor: Ing. Lucia Luptáková
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:Ing. Michal Gramblička, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pórová štruktúra a adsorpčné vlastností iónomeničovej chromatografickej membrány so zvýšenou toleranciou voči soliam
Abstrakt:V produkcii protilátok sa čistenie zvyčajne vykonáva na kvartérnych amóniových (Q) membránach, pretože celková rýchlosť a produktivita je oveľa vyššia ako pri tradičných anexových kolónach. Avšak väzobná kapacita ligandov Q sa znižuje pri vysokej vodivosti a preto sa musia koncentrované prúdy suroviny riediť. Sartobind STIC membrány sú novou skupinou membránových adsorbérov odolné voči soliam. Na primárny amín ligandu sa viažu negatívne nabité nečistoty ako sú DNA, proteíny hostiteľských buniek, endotoxíny a vírusy. Použitím týchto membrán sa odstránila nutnosť riedenia surovinového prúdu pred čistením rekombinovaných proteínov a monoklonálnych protilátok. Membránové adsorbéry urýchľujú výrobný proces vysokým objemovým prietokom a otvárajú nové možnosti v čistení terapeutických bielkovín a vakcín. Táto práca je zameraná na štúdium štruktúry a adsorpčných vlastností membrány. Pórová štruktúra bola skúmaná ortuťovou porozimetriou, kvapalinovou impregnáciou, vsádzkovou vylučovacou metódou a inverznou veľkostne vylučovacou chromatografiou. Adsorpčné charakteristiky boli získané frontálnou chromatografiou pre hovädzí sérový albumín. Vyšetrovanými parametrami boli pH, koncentrácia soli, koncentrácia proteínu a objemový prietok.
Kľúčové slová:chromatografická membrána, pórová štruktúra, adsorpčné vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene