20. 7. 2019  17:38 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vsádzková chromatografická separácia viaczložkových zmesí sacharidov
Autor: Ing. Barbora Maková
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:Ing. Michal Gramblička, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vsádzková chromatografická separácia viaczložkových zmesí sacharidov
Abstrakt:Fruktooligosacharidy (FOS) predstavujú oligosacharidy odvodené od glukózy a fruktózy. Pri výrobe FOS sa v reakčnej zmesi nachádzajú aj nežiaduce mono- a disacharidy, ktoré je žiadané zo zmesi oddeliť. Diplomová práca sa zaoberá správaním sa sacharidov na iónomeniči obsahujúcom sodné katióny. Zisťovali sa jednozložkové adsorpčné izotermy pre sacharózu, glukózu a fruktózu s koncentráciou do 200 g/L; dvojzložkové izotermy zmesi sacharóza-glukóza s celkovou koncentráciou do 275 g/L. Taktiež sa zisťovala viaczložková izoterma pre FOS a nižšie sacharidy. Všetky izotermy sa získavali frontálnou analýzou. V druhej časti sa práca venuje separácii jednotlivých FOS od mono- a disacharidov vsádzkovou chromatografiou. Sledoval sa vplyv prietoku eluentu, objemu nástreku a koncentrácie separovanej zmesi na výťažok jednotlivých sacharidov a ich čistotu.
Kľúčové slová:adsorpčná izoterma, frontálna analýza, fruktooligosacharidy, preparatívna vsádzková chromatografia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene