24. 7. 2019  10:40 Vladimír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh biotechnologickej produkcie kyseliny laktobiónovej
Autor: Ing. Viktória Valachová
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:Ing. Jana Adamíková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh biotechnologickej produkcie kyseliny laktobiónovej
Abstrakt:Cieľom tohto bakalárskeho projektu bolo navrhnúť vsádzkový miešaný bioreaktor na výrobu kyseliny laktobiónovej s kapacitou 1000 ton ročne. Prvou časťou práce bol výber vhodného biotechnologického procesu a stechiometria reakcií prebiehajúcich v bioreaktore, ale aj počas separačných procesov. Na základe materiálových bilancií sa vypočítali potrebné rozmery a parametre bioreaktora. Pomocou kinetických parametrov sa určila dĺžka reakčného času, potrebné množstvo enzýmu a regulácia koncentrácie kyslíka. Na odvod reakčného tepla a disipovaného tepla miešadlom sa navrhlo chladenie vnútorným chladiacim hadom. V separačnej časti sa navrhli jednotlivé postupy odstránenia vedľajších produktov, aby sa dosiahla požadovaná čistota produktu. Tieto postupy zahŕňali návrh jednotlivých zariadení a zostavenie ich materiálových a entalpických bilancií.
Kľúčové slová:enzýmová oxidácia, kyselina laktobiónová, vsádzkový miešaný bioreaktor, separácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene