21. 7. 2019  1:57 Daniel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Frakčná chromatografická separácia viaczložkových zmesí sacharidov
Autor: Ing. Filip Král
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:Ing. Monika Antošová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Frakčná chromatografická separácia viaczložkových zmesí sacharidov
Abstrakt:Práca sa zaoberala frakčnou chromatografickou separáciou zmesi 1F-B-fruktofuranozyl nystózy, nystózy, 1-kestózy, sacharózy, glukózy a fruktózy, pri konštantnej teplote a prietoku mobilnej fázy. Separácia sa realizovala na rôznych počtoch zapojených kolón, pričom sa pre každé zapojenie sledovali možnosti delenia danej zmesi. Pre jednu, dve, štyri a osem kolón sa experimentálne určilo optimálne zaťaženie pre separáciu vybranej zložky alebo frakcie. Pre systém s ôsmimi zapojenými kolónami sa určili optimálne prevádzkové podmienky, vrátane optimálneho časového intervalu medzi dvomi nastreknutiami suroviny, pri ktorých je možné odseparovať monosacharidy, sacharózu, kestózu a aj frakciu nystózy a fruktofuranozyl nystózy s čistotou minimálne 95%. Práca taktiež pojednáva vplyv zaťaženia kolón a počtu použitých kolón na disperziu a počet teoretických etáží kolóny. Na základe vyhodnotených parametrov sa v závere práce hodnotil vplyv tvaru adsorpčných izoteriem na separáciu a vyslovil sa predpoklad konkávneho tvaru izoteriem.
Kľúčové slová:Fruktooligosacharidy, Separácia, Frakčná chromatografia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene