19. 7. 2019  12:35 Dušana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie imobilizovanej beta-galaktozidázy na produkciu glykozidov
Autor: Ing. Martina Čiašová
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:Ing. Vladimir Mastihuba, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie imobilizovanej beta-galaktozidázy na produkciu glykozidov
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť správanie sa reakčného systému pre syntézu tyrozol β-D-galaktozidu pri rôznych reakčných podmienkach a sledovať vplyv voľnej a imobilizovanej β-galaktozidázy v reakčnej zmesi na syntézu tyrozol β-D-galaktozidu. V reakčnom systéme vznikali galaktooligosacharidy, ktorých stanovením sme sa nezaoberali. Imobilizácia β-galaktozidázy bola vykonaná imobilizačnou metódou zosieťovania (cross-linking) s prídavkom glutaraldehydu ako sieťovacieho činidla do imobilizačného roztoku enzýmu ešte pred procesom imobilizácie. Na imobilizáciu β-galaktozidázy bol použitý nosič Dowex Marathon MSA. Vplyv koncentrácie voľného enzýmu v reakčnej zmesi mal vplyv na dĺžku trvania experimentu. So zvyšovaním koncentrácie tyrozolu sa výrazne skrátil reakčný čas aj o polovicu. Vplyv zvýšenia koncentrácie tyrozolu na produkciu tyrozol β-D-galaktozidu za použitia voľného enzýmu bol sledovaný pri dvoch rôznych začiatočných koncentráciách tyrozolu. Na základe meraní bolo zistené, že v prípade vyššej začiatočnej koncentrácie tyrozolu sa dosiahol nižší výťažok produktu. Pri štúdiu vplyvu použitia rôznych množstiev imobilizovaného biokatalyzátora na syntézu glykozidu sa ukázalo, že pri vyšších množstvách pridaných imobilizovaných častíc sa dosiahol nižší výťažok tyrozol β-D-galaktozidu. Dôvodom bolo, že rozpustený tyrozol v reakčnej zmesi sa adsorboval na imobilizované častice Dowex Marathon MSA . Pokles jeho koncentrácie počas prvých piatich minút bol výrazný a spôsobil zníženie výťažku produktu, Vplyv teploty na produkciu tyrozol β-D-galaktozidu bol sledovaný pri štyroch teplotách v rozmedzí od 32°C po 47 °C a bol zanedbateľný. Operačná stabilita imobilizovaného biokatalyzátora bola sledovaná v piatich opakovaných vsádzkových cykloch počas dvoch hodín reakcie. Na konci piateho cyklu bol zaznamenaný pokles výťažku galaktozidu až o 27 % v porovnaní v prvým cyklom. Rovnako sme sa zaoberali kinetikou produkcie tyrozol β-D-galaktozidu a meraním adsorpčnej rovnováhy procesu.
Kľúčové slová:tyrozol β-D-galaktozid, tyrozol, imobilizácia, β-galaktozidáza, glutaraldehyd, laktóza, galaktooligosacharidy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene