18. 7. 2019  7:34 Kamila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Identifikačné číslo: 3882
Univerzitný e-mail: milan.polakovic [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Prodekan - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vývoj kultivačných systémov a stratégií pre fotobionty izolované z lišajníkov
Autor: Ing. Anna Matejčíková
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Oponent:prof. Pedro Miguel Macedo Geada, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Development of Cultivation Systems and Strategies for Photobionts Isolated from Lichens
Abstrakt:Microalgae isolated from lichens represent a new approach to obtain microalgae for cultivation. Microalgae are already used in many sectors, from food to pharmacy and cosmetics. Thanks to the usability of biomass and metabolites, microalgae are a key component to our sustainable future. Microalgae are unique organisms, characterized by their ability to adapt to extreme conditions, such as temperature, drought or moisture, pH, light intensity and other. In general, when microalgae are subjected to stress, bioactive compounds are produced and there may be a higher potential for biomass growth. This study determines the synergistic effect of environment parameters like pH (4 - 10), light intensity (10 μmol·photons·m-2·s-1 – 250 μmol·photons·m-2·s-1) and temperature (10 °C – 40 °C) on microalgae cultivation. From the obtained results, a significant influence of combined parameters is confirmed. Maximum specific growth rate was reached using medium light intensity (130 μmol·photons·m-2·s-1), high pH (10) and low temperature (10 °C). Combination of intermediate temperature (25 °C), intermediate pH (7) and intermediate light intensity (130 μmol·photons·m-2·s-1) values led to maximal biomass concentration and productivity. The results obtained at a temperature of 40 °C are not satisfying. Unfavourable temperature led to the lowest biomass concentration, productivity and specific growth rate. However, the results from metabolites assay tell us more about impact of cultivation conditions, because different metabolites are produced under different conditions.
Kľúčové slová:microalgae, cultivation, photobionts

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene